Kuntien toimitila- ja palveluverkoston hallintaan erikoistuneelle start-up-yritykselle Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apuraha

Lehdistötiedote 7.11.2019

Kuopiolainen Locia Solutions Oy vastaanotti säätiön vuotuisen 25 000 euron apurahan 7.11.2019 järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa Tampereella. Yritys on erikoistunut kuntien toimitila- ja palveluverkoston suunnitteluun digitaalisuutta ja reaaliaikaista dataa hyödyntäen. Sen kehittämä ratkaisu mahdollistaa palveluverkoston pitkän aikavälin strategisen suunnittelun, kapasiteetin hallinnan ja investointien optimoinnin.

Aihe on ajankohtainen kaikille Suomen kunnille, sillä alueellinen väestö- ja talouskehitys asettavat lisähaasteita niiden palveluverkostolle. Locia Solutions Oy:n ratkaisu tukee muutosta tuotantolähtöisestä suunnittelusta ihmislähtöiseen, vähähiiliseen tila- ja palveluverkoston suunnitteluun, sekä lisää kuntien valmiuksia asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen ennakoivalla resurssien hallinnalla.

Palkitsemisperusteissaan Teknologiasta Tuotteeksi -säätiön hallitus katsoi, että yrityksen kehittämä toimitila- ja palveluverkostojen suunnittelusovellus CapaCity edistää rakennetun ympäristön parempaa kokonaishallintaa ja mahdollistaa ympäristövastuullisemman toiminnan, ja että innovaatiolla on lisäksi hyvät mahdollisuudet menestyä kansainvälisillä markkinoilla.

Apurahan vastaanotti Locia Solutions Oy:n puolesta yrityksen perustajajäsen Emilia Rönkkö, ja sen luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.
Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.

Lisätietoja:

Mika Halttunen, Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja
0400 711 299
mika.halttunen(at)halton.com
www.teknologiastatuotteiksi.fi

Emilia Rönkkö, Locia Solutions Oy
0449763620
emilia(at)locia.fi
www.locia.fi